ADATKEZELÉSI FELHÍVÁS

Informatikai biztonsági ajánlás a személyes adatainak védelme érdekében

Az ajánlás célja bemutatni azokat a viselkedési normákat, amelyek segíthetik az érintett biztonságos internethasználatát, ezzel biztosítva az érintett személyes magánszférájának védelmét.

Kapcsolódás az internethez, hálózatokhoz

 • Nem javasolt a számítógéppel vagy mobiltelefonnal nyílt, ismerős vagy szomszéd által megosztott, közös wifi hálózatot használni.
 • Saját otthoni wifi hálózat használata esetén, fontos a router gyári alapértelmezett jelszavának megváltoztatása, akár a szolgáltató által biztosított, akár saját tulajdonú eszköz használatakor.
 • A router beállítási jelszava és a hálózat nevéhez (SSID) tartozó jelszó legyen eltérő. Ezek beállításához segítséget nyújthatnak a vásárláskor kapott használati utasítások, illetve ezek hiányában a gyártói honlapok leírásai. Javasolt megfelelő erősségű és bonyolultságú jelszavak beállítása.
 • Az otthoni hálózatokhoz hozzáférő személyek számát célszerű korlátozni, a használaton kívüli portokat javasolt letiltani. A tiltás módja gyártónként eltérő, melyhez szintén segítséget nyújthatnak a vásárláskor kapott használati utasítások, illetve ezek hiányában a gyártói honlapok leírásai.

Biztonságos eszközhasználat, adatbiztonság

 • Használjon minden eszközön és online felületen eltérő jelszavakat.
 • Javasolt rendszeresen ellenőrizni, hogy minden informatikai eszközön (beleértve a mobil és szórakoztató eszközöket is) a legfrissebb verziójú szoftver fut-e és naprakész frissítésekkel rendelkezik-e. Célszerű az automatikus frissítések engedélyezése.
 • A munkahelye által a munkához biztosított mobil informatikai eszközöket (mobiltelefon, hordozható számítógép stb.) a munkahely IT-szabályzat figyelembevételével úgy javasolt pl. családtagok részére átadni, hogy minden felhasználó részére kerüljön kialakításra külön-külön felhasználói felület.
 • A saját tulajdonú eszközök használata során is ügyelni kell arra, hogy minden egyéb felhasználó (pl. családtag) külön-külön felhasználóként lépjen be az eszközre.
 • A használt eszközön javasolt bekapcsolni a tűzfalvédelmet és a vírusvédelmet, a Windows operációs rendszert futtató gépeken legalább a Microsoft által biztosított gyártói biztonsági szoftvert.
 • Adatokat csak szükség esetén, ideiglenesen és korlátozott mennyiségben javasolt átmásolni más adathordozókra (pendrive, külső merevlemez).
 • Kiemelten kell figyelni arra is, hogy az adathordozókra a személyes adatok lehetőleg ne kerüljenek fel.
 • Csak ismert gyártó által készített VPN szolgáltatás alkalmazása javasolt a magán adatforgalom védelme érdekében.
 • Csak megbízható forrású alkalmazások használata javasolt,
 • Csak megbízható hivatkozások megnyitása javasolt böngészőben.
 • A gyanús, túlzottan figyelemfelkeltő, fenyegető linkek, csatolmányok megnyitása veszélyes.

Informatikai biztonság a személyes adatok kezelésével összefüggésben

 • Ügyelni kell arra, hogy személyes adatai és egészségügyi adatai elektronikus levelezés során ne váljanak mások által megismerhetővé.
 • Javasolt a személyes és egészségügyi adatok elektronikus továbbítása előtt az említett adatok titkosítása (pl. jelszóval ellátott zip file alkalmazása)
 • Ne tegye közzé a közösségi oldalakon személyes és egészségügyi adatait, sem más személyre vonatkozó hasonló adatokat.
 • Publikus internetes oldalakon győződjön meg róla, hogy személyes adatai megadását megelőzően kérik- e a személyes hozzájárulását adatai kezelését illetően, valamint elérhető-e az Adatkezelési Tájékoztató.
 • Személyes adatai kezelése során tapasztalt hiányosságok, személyes igényei vagy panasza esetén forduljon az adatkezelőhöz, annak adatvédelmi tisztviselőjéhez, vagy fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatósághoz is. Részleteket mindig az adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatójában talál.