Logo

Villa Medicina

1124 Budapest Németvölgyi út 68. (Szendi u. 16.)

Telefonszám

(+36) 70 625 7975

E-mail címünk

idopont@villamedicina.hu

Családi támogatások és adókedvezmények

Családi támogatások és adókedvezmények


Éljünk a lehetőségekkel, éljünk boldogabban! –
Családi támogatások és adókedvezmények


Bár házasságkötés és családalapítás előtt nem az az elsődleges célunk, hogy végig böngésszük, hogy milyen adókedvezmények és családi támogatások illetnek meg minket a későbbiekben, azonban manapság hazánkban érdemes tisztában lenni a különböző anyagi támogatásokkal, amelyet az állam kínál számunkra, hogy anyagilag jobb életet élhessünk és megfelelő családi hátteret biztosíthassunk családunk és gyermekeink számára. 

Az alábbi felsorolásban összeszedtük azokat a biztosítási jogviszonyhoz kapcsolódó és nem kapcsolódó, valamint családok életét segítő támogatásokat, amelyek a gyermekeket vállaló, vagy vállalni kívánó családok számára hasznos lehet.

Egy házaspár házasságkötést követően 2 évig, együttesen havonta 5.000 forint adókedvezményre jogosult, amennyiben a házaspár legalább egyik tagja az első házasságát köti. Erről a házastársaknak az adóbevallásukban közösen kell nyilatkozniuk.

Az anyasági támogatás egy olyan egyszeri támogatás, amelyet az édesanyák minden gyermekük után egy összegben kapnak meg, amennyiben legalább 4 alkalommal részt vettek terhesgondozáson. A támogatás összege egy gyermek esetén 64.125 forint, ikrek esetén 85.500 forint.

Egyszeri életkezdési támogatás jár minden, 2005. december 31-e után született Magyarországon élő magyar gyermek számára, amely a gyermek részére létrehozott életkezdési letéti számlán kerül jóváírásra a Magyar Államkincstár által. A számlán keletkezett megtakarítások Babakötvény típusú állampapírba kerülnek át automatikusan. A befizetések után járó további támogatás az éves befizetések 10%-a, vagy legfeljebb 6.000 forint lehet. A megtakarított összeg a gyermek 18. életévének betöltésétől, de legfeljebb a Start-számla megnyitását követő 3. évet követően kérhető ki.

2012. január 1-jétől mindkét szülőnek jár a gyermek utáni pótszabadság, amely egy gyermek után 2 munkanapot, 2 gyermek után 4 munkanapot, míg 3, vagy több gyermek után 7 munkanapot jelent évente.

A CSED (korábban TGYÁS) egy olyan biztosítási jogviszonyhoz kötött támogatás, amelyet az édesanyák vehetnek igénybe, amennyiben a gyermekük megszületése előtti 2 éven belül legalább 365 napot biztosítottak voltak, és gyermekük a biztosítás alatt, vagy a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül született. A CSED összege a korábbi bevétel 70%-a, amelyből személyijövedelemadó-előleget kell fizetni.

A GYOD azon gyermekek gondozásához nyújt segítséget, akik súlyos fogyatékosságból, vagy tartós betegségből adódóan nem képesek az önellátásra. A GYOD összege havi bruttó 100.000 forint, amelyből 10%-os nyugdíjjárulékot vonnak le. Két önellátásra képtelen gyermek esetén másfélszeres támogatás jár. A támogatás igénybevétele esetén a szülő legfeljebb napi 4 órát folyathat keresőtevékenységet, amely alól kivételt jelent az otthoni munkavégzés. A GYOD mellett a gyermeknevelési támogatás (GYOT) korlátozás nélkül igénybe vehető. A támogatási kérelmet a Kormányablaknál, a polgármesteri hivatalnál, ill. a lakóhely szerinti illetékes járási hivatalnál lehet benyújtani.

A diákhitel tartozásának törlesztését az édesanya az első terhesség harmadik hónapjától kérheti, amely 3 évre vonatkozik. A második gyermek megszületésekor a fennálló összeg 50%-át, míg a harmadik gyermek megszületését követően a diákhitel tartozás teljes összegét elengedi az állam. Ez a kedvezmény a 2018. január 1-jét követően született, vagy örökbefogadott gyermekek esetén vehető igénybe. A kérelmet a Diákhitel Központ Zrt.-nél kell benyújtani.

A családi otthonteremtési kedvezményt (CSOK) minden meglévő gyermek után életkoruktól függetlenül igényelhetik házaspárok, élettársak, vagy egyedülálló szülők, akik lakást építeni, vásárolni, vagy bővíteni szeretnének. Házaspárok előre vállalt gyermek után is igénybe vehetik, amennyiben az egyik fél legalább 40 év alatti. Kamattámogatott lakáscélú hitel is felvehető a CSOK mellett, új és használt lakásra és házra egyaránt. Ennek összege két gyermek esetén 10.000.000 forint, három, vagy több gyermek esetén 15.000.000 forint.

A vissza nem térítendő falusi CSOK-ot abban az esetben lehet igénybe venni 2019. július 1-jétől három éven át, ahol az adott településen a lakosság lélekszáma 5.000 alatti.

A falusi CSOK összege vásárlás és egyidejűleg bővítés, vagy korszerűsítés esetén:

1 gyermek: 600.000 forint

2 gyermek: 2.600.000 forint

3 vagy több gyermek: 10.000.000 forint
 

A falusi CSOK összege meglévő lakás bővítése, vagy korszerűsítése esetén:

1 gyermek: 300.000 / 600.000 forint

2 gyermek: 1.300.000 / 1.430.000 forint

3 vagy több gyermek: 5.000.000 forint

2019. július 1-je után született második gyermek esetén a család fennálló jelzáloghitelének tartozása 1.000.000 forinttal, a harmadik gyermek után 4.000.000 forinttal csökken. A negyedik gyermektől minden újabb gyermek születése esetén a tartozás további 1-1.000.000 forinttal csökken.

Szintén 2019 július 1-jétől, 2022 december 31-ig babaváró támogatás igényelhető azon családok számára, ahol az egyik fél legalább 3 évnyi biztosítási jogviszonnyal rendelkezik, illetve a feleség 18 és 40 év közötti. A babaváró támogatás értéke legfeljebb 10.000.000 forint értékű lehet, melynek futamideje 20 év és törlesztőrészlete maximum 50.000 forint. Kivételt jelent, ha 5 éven belül gyermek születik, ugyanis akkor 3 évig nem kell törlesztőrészletet fizetni, két gyermek esetén újabb 3 évig szünetel a törlesztés, három gyermek esetén pedig a teljes fennmaradó összeg tartozása megszűnik.

A családi pótlék egy olyan anyagi jogon járó támogatás a család számára, amely a gyermek köznevelési intézményben történő tanulmányai végéig jár, vagy annak a tanév végéig, amelyben a gyermek betölti a 20. életévét. Egy gyermek esetén ez havonta 12.200 forintot, két gyermek esetén 26.600 forintot, míg három gyermek esetén ez 48.000 ezer forintot jelent.

A GYES szintén alanyi jogon járó támogatás, amely minden gyermek születését követően 3 évig jár. Egy szülő akkor jogosult a gyermekgondozási segélyre, ha már nem vagy egyáltalán nem jogosult a GYED-re. A GYES havi összege 28.500 forint, amelyből 10%-os nyugdíjjárulékot von le az állam.

A gyermeknevelési támogatás 3, vagy több gyermek nevelése esetén jár, ahol a legfiatalabb gyermek 3 és 8 éves kora között van. A támogatás havi összege 28.500 forint.

A családi adókedvezmény a kedvezményezett eltartott után járó kedvezmény. Kedvezményezett eltartottnak számít az a gyermek, aki családi pótlékot kap, ill. a magzat, amely a várandósság időszakában van (terhesség 91. napjától a születésig). Az adókedvezmény összege a gyermekek számától függően változik, amely igénybe vehető év közben a munkáltatónak tett adóelőleg-nyilatkozattal, valamint év végén az adóbevallásban is érvényesíthető.

A nagycsaládosok autóvásárlási programja azon családok számára nyújt támogatást, ahol legalább 3 gyermek van, vagy a harmadik gyermekkel már a kismama betöltött 12 hetes. A támogatás 2019 július 1-jétől 2022 december 31-ig igényelhető, melynek összege hétszemélyes gépjármű vásárlása esetén 2.500.000 forint, vagy legfeljebb a személygépkocsi vételárának 50%-a.

A személyi jövedelemadó-mentesség azokat az édesanyákat illeti meg, akik legalább négy gyermeket nevelnek, vagy már felneveltek. Az adómentesség csak a vér szerinti, vagy örökbefogadott gyermekek esetén vehető igénybe, amely mentesíti az édesanyákat a személyi jövedelemadójuk fizetése alól egész életükre. A személyi jövedelemadó-mentesség igényét a munkáltatónak kell leadni, vagy az éves adóbevallás során kell benyújtani adóelőleg-nyilatkozat formájában.

Alapvetően nincs kötelezően előírt támogatásuk az önkormányzatoknak, de egyes önkormányzatok, amennyiben költségvetésük engedi, úgy különböző anyagi segítséget kínálhatnak kismamák, édesanyák számára. Érdemes utána járni ezeknek a lakhelyünk szerinti Önkormányzati Hivatalánál.

Egyes önkormányzatok támogatják a kismamák utazását, például tömegközlekedési eszközök kedvezményes bérletvásárlási lehetőségével. Ezt a kedvezményt általában a GYET és GYES-en lévő kismamák vehetik igénybe, amely 50%-os kedvezményt kínál az adott tömegközlekedési eszköz bérletének árából. Ezzel kapcsolatban is érdemes a lakhelyünkhöz tartozó Önkormányzati Hivatalnál bővebb információt kérni.

Érdemes tudni, hogy amennyiben egészségpénztári tagok vagyunk kismamaként, vagy édesanyaként, úgy az egészségpénztári tagság is jelentős kedvezményt nyújthat számunkra, ugyanis a várandósság során, valamint gyermeknevelés esetén is számos termék és egészségügyi szolgáltatás díjának nagy része visszaigényelhető, így jelentős összegeket tudunk megspórolni. Erről bővebben az általunk igénybe vett egészségpénztárnál érdemes bővebben tájékozódni.

 

Egy házaspár házasságkötést követően 2 évig, együttesen havonta 5.000 forint adókedvezményre jogosult, amennyiben a házaspár legalább egyik tagja az első házasságát köti. Erről a házastársaknak az adóbevallásukban közösen kell nyilatkozniuk.

Az anyasági támogatás egy olyan egyszeri támogatás, amelyet az édesanyák minden gyermekük után egy összegben kapnak meg, amennyiben legalább 4 alkalommal részt vettek terhesgondozáson. A támogatás összege egy gyermek esetén 64.125 forint, ikrek esetén 85.500 forint.

Egyszeri életkezdési támogatás jár minden, 2005. december 31-e után született Magyarországon élő magyar gyermek számára, amely a gyermek részére létrehozott életkezdési letéti számlán kerül jóváírásra a Magyar Államkincstár által. A számlán keletkezett megtakarítások Babakötvény típusú állampapírba kerülnek át automatikusan. A befizetések után járó további támogatás az éves befizetések 10%-a, vagy legfeljebb 6.000 forint lehet. A megtakarított összeg a gyermek 18. életévének betöltésétől, de legfeljebb a Start-számla megnyitását követő 3. évet követően kérhető ki.

2012. január 1-jétől mindkét szülőnek jár a gyermek utáni pótszabadság, amely egy gyermek után 2 munkanapot, 2 gyermek után 4 munkanapot, míg 3, vagy több gyermek után 7 munkanapot jelent évente.

A CSED (korábban TGYÁS) egy olyan biztosítási jogviszonyhoz kötött támogatás, amelyet az édesanyák vehetnek igénybe, amennyiben a gyermekük megszületése előtti 2 éven belül legalább 365 napot biztosítottak voltak, és gyermekük a biztosítás alatt, vagy a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül született. A CSED összege a korábbi bevétel 70%-a, amelyből személyijövedelemadó-előleget kell fizetni.

A GYOD azon gyermekek gondozásához nyújt segítséget, akik súlyos fogyatékosságból, vagy tartós betegségből adódóan nem képesek az önellátásra. A GYOD összege havi bruttó 100.000 forint, amelyből 10%-os nyugdíjjárulékot vonnak le. Két önellátásra képtelen gyermek esetén másfélszeres támogatás jár. A támogatás igénybevétele esetén a szülő legfeljebb napi 4 órát folyathat keresőtevékenységet, amely alól kivételt jelent az otthoni munkavégzés. A GYOD mellett a gyermeknevelési támogatás (GYOT) korlátozás nélkül igénybe vehető. A támogatási kérelmet a Kormányablaknál, a polgármesteri hivatalnál, ill. a lakóhely szerinti illetékes járási hivatalnál lehet benyújtani.

A diákhitel tartozásának törlesztését az édesanya az első terhesség harmadik hónapjától kérheti, amely 3 évre vonatkozik. A második gyermek megszületésekor a fennálló összeg 50%-át, míg a harmadik gyermek megszületését követően a diákhitel tartozás teljes összegét elengedi az állam. Ez a kedvezmény a 2018. január 1-jét követően született, vagy örökbefogadott gyermekek esetén vehető igénybe. A kérelmet a Diákhitel Központ Zrt.-nél kell benyújtani.

A családi otthonteremtési kedvezményt (CSOK) minden meglévő gyermek után életkoruktól függetlenül igényelhetik házaspárok, élettársak, vagy egyedülálló szülők, akik lakást építeni, vásárolni, vagy bővíteni szeretnének. Házaspárok előre vállalt gyermek után is igénybe vehetik, amennyiben az egyik fél legalább 40 év alatti. Kamattámogatott lakáscélú hitel is felvehető a CSOK mellett, új és használt lakásra és házra egyaránt. Ennek összege két gyermek esetén 10.000.000 forint, három, vagy több gyermek esetén 15.000.000 forint.

A vissza nem térítendő falusi CSOK-ot abban az esetben lehet igénybe venni 2019. július 1-jétől három éven át, ahol az adott településen a lakosság lélekszáma 5.000 alatti.

A falusi CSOK összege vásárlás és egyidejűleg bővítés, vagy korszerűsítés esetén:

1 gyermek: 600.000 forint

2 gyermek: 2.600.000 forint

3 vagy több gyermek: 10.000.000 forint
 

A falusi CSOK összege meglévő lakás bővítése, vagy korszerűsítése esetén:

1 gyermek: 300.000 / 600.000 forint

2 gyermek: 1.300.000 / 1.430.000 forint

3 vagy több gyermek: 5.000.000 forint

2019. július 1-je után született második gyermek esetén a család fennálló jelzáloghitelének tartozása 1.000.000 forinttal, a harmadik gyermek után 4.000.000 forinttal csökken. A negyedik gyermektől minden újabb gyermek születése esetén a tartozás további 1-1.000.000 forinttal csökken.

Szintén 2019 július 1-jétől, 2022 december 31-ig babaváró támogatás igényelhető azon családok számára, ahol az egyik fél legalább 3 évnyi biztosítási jogviszonnyal rendelkezik, illetve a feleség 18 és 40 év közötti. A babaváró támogatás értéke legfeljebb 10.000.000 forint értékű lehet, melynek futamideje 20 év és törlesztőrészlete maximum 50.000 forint. Kivételt jelent, ha 5 éven belül gyermek születik, ugyanis akkor 3 évig nem kell törlesztőrészletet fizetni, két gyermek esetén újabb 3 évig szünetel a törlesztés, három gyermek esetén pedig a teljes fennmaradó összeg tartozása megszűnik.

A családi pótlék egy olyan anyagi jogon járó támogatás a család számára, amely a gyermek köznevelési intézményben történő tanulmányai végéig jár, vagy annak a tanév végéig, amelyben a gyermek betölti a 20. életévét. Egy gyermek esetén ez havonta 12.200 forintot, két gyermek esetén 26.600 forintot, míg három gyermek esetén ez 48.000 ezer forintot jelent.

A GYES szintén alanyi jogon járó támogatás, amely minden gyermek születését követően 3 évig jár. Egy szülő akkor jogosult a gyermekgondozási segélyre, ha már nem vagy egyáltalán nem jogosult a GYED-re. A GYES havi összege 28.500 forint, amelyből 10%-os nyugdíjjárulékot von le az állam.

A gyermeknevelési támogatás 3, vagy több gyermek nevelése esetén jár, ahol a legfiatalabb gyermek 3 és 8 éves kora között van. A támogatás havi összege 28.500 forint.

A családi adókedvezmény a kedvezményezett eltartott után járó kedvezmény. Kedvezményezett eltartottnak számít az a gyermek, aki családi pótlékot kap, ill. a magzat, amely a várandósság időszakában van (terhesség 91. napjától a születésig). Az adókedvezmény összege a gyermekek számától függően változik, amely igénybe vehető év közben a munkáltatónak tett adóelőleg-nyilatkozattal, valamint év végén az adóbevallásban is érvényesíthető.

A nagycsaládosok autóvásárlási programja azon családok számára nyújt támogatást, ahol legalább 3 gyermek van, vagy a harmadik gyermekkel már a kismama betöltött 12 hetes. A támogatás 2019 július 1-jétől 2022 december 31-ig igényelhető, melynek összege hétszemélyes gépjármű vásárlása esetén 2.500.000 forint, vagy legfeljebb a személygépkocsi vételárának 50%-a.

A személyi jövedelemadó-mentesség azokat az édesanyákat illeti meg, akik legalább négy gyermeket nevelnek, vagy már felneveltek. Az adómentesség csak a vér szerinti, vagy örökbefogadott gyermekek esetén vehető igénybe, amely mentesíti az édesanyákat a személyi jövedelemadójuk fizetése alól egész életükre. A személyi jövedelemadó-mentesség igényét a munkáltatónak kell leadni, vagy az éves adóbevallás során kell benyújtani adóelőleg-nyilatkozat formájában.

Alapvetően nincs kötelezően előírt támogatásuk az önkormányzatoknak, de egyes önkormányzatok, amennyiben költségvetésük engedi, úgy különböző anyagi segítséget kínálhatnak kismamák, édesanyák számára. Érdemes utána járni ezeknek a lakhelyünk szerinti Önkormányzati Hivatalánál.

Egyes önkormányzatok támogatják a kismamák utazását, például tömegközlekedési eszközök kedvezményes bérletvásárlási lehetőségével. Ezt a kedvezményt általában a GYET és GYES-en lévő kismamák vehetik igénybe, amely 50%-os kedvezményt kínál az adott tömegközlekedési eszköz bérletének árából. Ezzel kapcsolatban is érdemes a lakhelyünkhöz tartozó Önkormányzati Hivatalnál bővebb információt kérni.

Érdemes tudni, hogy amennyiben egészségpénztári tagok vagyunk kismamaként, vagy édesanyaként, úgy az egészségpénztári tagság is jelentős kedvezményt nyújthat számunkra, ugyanis a várandósság során, valamint gyermeknevelés esetén is számos termék és egészségügyi szolgáltatás díjának nagy része visszaigényelhető, így jelentős összegeket tudunk megspórolni. Erről bővebben az általunk igénybe vett egészségpénztárnál érdemes bővebben tájékozódni.