PrenaTest

A PrenaTest egy olyan gyors, pontos és vetélési kockázat nélküli non-invazív prenatális vizsgálat, amely során a magzatot nem veszélyeztetve, anyai vérvétellel, az invazív módszerrel végzett vizsgálatoknak megfelelő hatékonysággal képes kimutatni Down-szindrómát és más számbeli kromoszóma-rendellenességet. 

A PrenaTest az első Európában megjelent non-invazív német fejlesztésű vizsgálat, amely a terhesség 9. hetétől, egyénre szabottan kínál megfelelő prenatális szűrést hat lehetőség közül. 

 

Megbízható és egyedi genetikai szűrés, amely:

 • a leggyakoribb magzati kromoszóma rendellenességeket képes kiszűrni anyai vérből
 • egyedüliként különböztet meg anyai és magzati DNS-t
 • Down-szindróma és egyéb kromoszóma rendellenességek kiszűrésére alkalmas
 • a terhesség 9. hetétől, ikerterhesség esetén is elvégezhető.

Választható szűrőtesztek:

PrenaTest® Alap

  • A 21-es triszómia (Down-kór) kiszűrése
  • Magzat nemének meghatározása
  • Ikerterhesség esetén is elvégezhető

PrenaTest® Optimum

  • A 21-es (Down-kór), 18-as (Edwards-kór) és 13-as (Patau-kór) triszómiák kiszűrése
  • Magzat nemének meghatározása
  • Nemi (X és Y) kromoszómák szám­beli rendellenességei
  • Egyes és ikerterhesség esetén is elvégezhető
  • Külön igényelhető a DiGeorge-szindróma (22q11.2 deléció) vizs­gá­lata*
  • Ez a vizsgálati forma a szakmai ajánlások által megjelölt, elő­fordu­lásukat, méhen belüli azo­nosít­hatóságukat tekintve a leg­inkább releváns rendellenességek körét vizsgálja.

Panorama® PLUS teszt

  • A magzat teljes kromoszóma állo­mányát vizsgálja, vagyis az összes autoszomális és nemi kromo­szó­ma számbeli rendel­lenességei­re, illetve azokban előforduló eset­leges dupli­kációkra vagy delé­ciókra ad ered­ményt, 7 Mb részletességig
  • Egyes és ikerterhesség esetén is elvégezhető
  • Külön igényelhető a DiGeorge-szindróma (22q11.2 deléció) vizs­gá­lata*

PrenaTest® ORIGIN

  • A PrenaTest® Plus és az ORIGIN hordozóság szűrés együttes vizsgálata
  • A magzat teljes kromoszóma állományának vizsgálatára, valamint a szülők által hordozott és a magzat számára örökíthető genetikai betegségek előfordulására.
  • A PrenaTest® a magzatban előforduló számbeli és szerkezeti kromoszómahibákat vizsgálja. Az ilyen típusú genetikai rendellenességek mellett vizsgálható a szülők által örökíthető génhibák kockázata is.
  • Az ORIGIN hordozóság szűrés a szülők által hordozott és a magzat számára örökíthető genetikai betegségek vizsgálata.
  • A vizsgálat során olyan genetikai betegségek szűrése történik, melyek hátterében lévő genetikai hibákat a leendő szülők hordozhatnak, de betegséget náluk nem okoz, azonban azonos kóros gének hordozósága esetén gyermekükben az adott génhibára visszavezethető betegség kialakulásának kockázata jelentős (25%).
  • Az ORIGIN hordozóság szűréssel 30 genetikai betegség szűrhető ki, olyanok mint a Spinalis muscularis atrophia (SMA), vagy a cisztás fibrózis.
  • Egyes és ikerterhesség esetén is elvégezhető

PrenaTest® MONOGEN

  • A PrenaTest® Plus és a MONOGEN vizsgálat együttes vizsgálata
  • A magzat teljes kromoszóma állományának vizsgálatára, valamint a magzatban újonnan előforduló, egészséget károsító génhibák kimutatására.
  • A PrenaTest® a magzatban előforduló számbeli és szerkezeti kromoszóma eltéréseket vizsgálja. A kromoszóma-rendellenességek mellett azonban vizsgálhatóak a génekben előforduló hibák, illetve mutációk, így azonosíthatók az egy gén eltérésére visszavezethető betegségek, vagyis a monogénes rendellenességek is.
  • A MONOGEN prenatális teszt az anyai vérben keringő magzati DNS-ben azonosítható monogénes betegségeket vizsgálja.
  • A MONOGEN vizsgálat a magzatban újonnan előforduló, egészséget károsító génhibákat mutat ki. A vizsgált genetikai rendellenességek összesített előfordulása hasonló a Down-kór gyakoriságához.
  • A MONOGEN szűrőteszt olyan 44 újonnan kialakuló genetikai betegséget vizsgál, mint a csontvázrendszer fejlődésének rendellenességei, szív fejlődési rendellenességek és összetett fejlődési szindrómák. A vizsgált genetikai betegségek gyakran együtt járnak az idegrendszer fejlődési zavaraival és olyan idegrendszeri tünetekkel, mint az értelmi fogyatékosság, az epilepszia vagy az autizmus.
  • A PrenaTest® elvégzése mellett, a MONOGEN vizsgálattal, a szakmai ajánlások mentén teljeskörűvé válik az anyai vérben keringő magzati DNS korszerű molekuláris vizsgálata.
  • Egyes és ikerterhesség esetén is elvégezhető

PrenaTest® TOTAL

  • A PrenaTest® Plus, az ORIGIN hordozóság szűrés és a MONOGEN vizsgálat együttes vizsgálata.

  • PrenaTest® TOTAL vizsgálati csomag a PrenaTest® Plus, az ORIGIN hordozóság szűrés és a MONOGEN teszt együttes elvégzésével biztosítja a korszerű és nyugodt babavárást, mert a vizsgálható magzati genetikai betegségek teljes spektrumát vizsgálja.
  • Egyes és ikerterhesség esetén is elvégezhető

Fontos, hogy mielőtt kiválasztaná bármelyik nem invazív genetikai tesztünket, kérjük konzultáljon orvosával, vagy kérjen időpontot hozzánk genetikai tanácsadásra, hogy minél pontosabban tájékozódhasson a különböző tesztekről, illetve, hogy az Önnek legmegfelelőbb tesztet választhassa ki. 

Genetikai tanácsadásra, vagy PrenaTestre telefonon tud időpontot foglalni, az alábbi gombra kattintva: