VILLA MEDICINA NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

 1. A nyereményjáték szervezője a Villa Medicina (Global Hedge Consulting Group Kft.). cím: 1126 Budapest, Szendi u. 16., a továbbiakban: (a „Szervező”)
 2. A nyereményjátékban résztvevő személyek

A nyereményjátékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 18 éven felüli természetes személy. (a „Résztvevők”)

 1. Részvételi szabály

A játék menete:

 1. A nyereményjátékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 18 éven felüli természetes személy.
 2. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy a nyereményét a Villa Medicinában veszi át (1126 Budapest, Szendi u. 16.), vagy az általa megadott címre a Szervező postán eljuttassa azt.
 3. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy a nyeremény átadásáról a Szervező fényképet készítsen, és ezt a Villa Medicina hivatalos Facebook-oldalán közzétegye.
 4. A Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a játékban való részvételhez ez szükséges, személyes adatait megadja a Szervezőnek. A Résztvevő határozottan beleegyezik, hogy ezen adatokat a Villa Medicina összegyűjtse, és azokat a Villa Medicina munkatársai rendelkezésére bocsássa. A Villa Medicina minden esetben védi a Résztvevők személyiségi jogait. A résztvevőktől összegyűjtött Személyes adatok a nyereményjáték feldolgozásának, és a nyertesek értesítésének céljából kerülnek felhasználásra. A résztvevő továbbá határozottan beleegyezik, hogy Személyes adatai felhasználásra kerülhetnek a Villa Medicina szolgáltatásokról szóló tájékoztatók, reklámanyagok továbbá egyéb kereskedelmi információk, mint például a Villa Medicina üzleti partnereinek termékeiről szóló anyagok küldésére.
 5. Nyeremények

A Szervező a nyereményjáték kezdetekor meghatározza a nyereményt, és fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményt más, hasonló értékű díjra cserélje a nyereményjáték közben és a játék lezárulta után is.

 1. Sorsolás

A Szervező kézi sorsolással választ nyertest minden olyan esetben, amikor ettől a Szabályzat külön el nem tér. Csalás gyanúja esetén a Szervező fenntartja a jogot új nyertes sorsolására.

 1. Nyertesek nyilvánosságra hozatala, nyeremények átvétele

A nyertes(ek) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy a játék lezárultát követően a Szervező a nyertes(ek) nevét (neveit) a nyereményjáték Social media oldalán (Facebook, Instagram) a nyereményjáték posztja alatt komment formájában közzétegye. A nyertes(ek) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy a Szervező által megjelölt személy felvegye a nyertessel (nyertesekkel) a kapcsolatot privát üzenetben. Amennyiben a nyertes(ek) a levélre 5 munkanapon belül nem válaszolnak, a Szervező köteles ismételten megkísérelni a kapcsolatfelvételt, ami után további 2 munkanap áll a nyertes(ek) rendelkezésére a válaszadásra. Amennyiben a nyertes(ek) 7 munkanapon belül nem válaszol(nak) a megkeresése, a Szervező fenntartja a jogot új nyertes(ek) sorsolására. A nyeremény átadására személyesen, vagy postai úton kerül sor. A nyertes(ek) határozottan hozzájárul(nak) ahhoz, hogy az átadásról fényképes dokumentáció készüljön, amit a Szervező a későbbiekben felhasználhat hivatalos Social media (Facebook, Instagram) -oldalán. A nyeremény elfogadásával a nyertes(ek) belegyezik (beleegyeznek), hogy részt vesz(nek) promóciós tevékenységben, és a Szervező fenntartja a jogot, hogy felhasználja a nyertes(ek) nevét, fényképét, a róla készült hang és/vagy videofelvételt bármilyen tömegtájékoztatás során, ha csak nem a nyertes előzetesen kivételt kért erre.

 1. A nyereményadó

A nyereményt terhelő adó vonzatát a magyar törvényeknek megfelelően a Szervező fizeti, így a nyertest nem terheli nyereményből adódó fizetési kötelezettség. A nyertesnek igazolnia kell személyazonosságát a nyeremény átvételét megelőzően.

 1. Információ a nyereményjátékról

A nyereményjáték játékszabálya megtalálható a www.villamedicina.hu oldalon.

 1. Vegyes rendelkezések

A játékban való részvétel a hivatalos játékszabályok automatikus elfogadását jelenti, amelyet a játékosok megtekinthetnek interneten, a www.villamedicina.hu oldalon a nyereményjáték meghirdetett napjától a nyereményjáték végét követő 30. napig.

A szabályokkal kapcsolatos vitás esetekben a Villa Medicina döntése végleges, és ezzel kapcsolatban semmilyen levelezésbe nem bocsátkozik.

A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért a Szervező felelősséget nem vállal.

A nyeremény átvétele után a nyereménnyel kapcsolatos bármilyen panaszt a nyertes e-mailben (info@villamedicina.hu) vagy postai úton, a Villa Medicina (Global Hedge Consulting Group Kft.) 1126 Bp. Szendi u. 16. címre küldött levélben tehet. A nyertesnek részletes leírást kell adnia a panasz okáról, és minden ehhez kapcsolódó háttér-dokumentációt csatolnia kell. A nyeremény átvételétől számított 14 napon belül élhet panasszal, mely egyedi alapon kerül kivizsgálásra. A panasz tudomásulvételét követően adja meg a Szervező a kivizsgálás és az orvoslás várható idejét.

A nyeremények készpénzre nem válthatók. A nyeremény átadásának körülményei a Villa Medicina és a nyertes közötti kölcsönös megegyezés alapján kerülnek meghatározásra. A nyereményigény elévül az adott nyeremény sorsolásától számított 2 hónap után.

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt. A nyereményjáték kommunikációs anyagain (szórólap, banner stb.) látható képek csak illusztrációk, a Szervező csupán a hivatalos játékszabályban meghatározott ajándéktárgyak átadására kötelezhető.

A feltételek egyike sem hozhat létre semmiféle szerződéses jogviszonyt a Résztvevők és a Villa Medicina között.

A szabályzat értelmezésében és végrehajtásában a magyar jog az irányadó és a Villa Medicina, valamint a Résztvevők illetékességből a Magyar Bírósághoz fordulhatnak vitás kérdésekben.